2011 m. sausio 3 d.

Prekybos centrų apsauga: kaip ir kodėl klaidinamas klientas?

Skaitytojų įtraukimas į turinio kūrimą – dėl didesnio lojalumo naujienų portalui. Interaktyvumas, prieinamumas, išryškinta lankytojo svarba ir galia. Atvirumas mintims, idėjoms ir nuomonėms...
Tačiau labai gaila, kai šis atvirumas tampa manipuliacijų skaitytojais objektu, kaip tai atsitiko šiame straipsnyje.
Šis įrašas buvo publikuotas prieš daugiau nei dvi savaites, todėl jis šiuo metu jau naujienų portalo archyve. Aš anksčiau į jį reaguoti negalėjau, nes pats, po tokios publikacijos suabejojęs savo žiniomis, išsiunčiau paklausimą atsakingai institucijai.
Publikacijoje nagrinėjamos keturios situacijos, iš kurių aptarsiu pirmąsias tris.
1. „Įeinant į prekybos centrą (PC) rekomenduojama didesnius krepšius palikti daiktų saugojimo spintelėse, o daiktus, panašius į prekes, pažymėti tam, kad išeidami iš parduotuvės išvengtumėte įtarimų dėl vagystės.“ Viskas labai gražu, tačiau „pamiršta“ paminėti, kad prie visų saugojimo spintelių yra užrašai, kad „PC administracija už spintelėse paliktus daiktus neatsako“. Ši smulkmena Jums gali kainuoti vertingų daiktų praradimą, tačiau kaltas būsite tiks pats sau. Dėl šios priežasties aš šioms spintelėms patikiu nebent turguje įsigytų bulvių maišelį.
2. „Išeinant iš PC esate prašomi parodyti kuprinės, rankinės ar pirkinių krepšelio turinį.“ Tokia praktika įsigalėjusi viename iš didžiųjų PC tinklų, tačiau jame ši sunki nepelnyta pareiga užkrauta ant kasininkių pečių. Tik pastarųjų prašomas, suprasdamas, kad šioje situacijoje abu esame įkaitai, aš atveriu savo krepšį.
Tačiau, aš to neprivalau daryti jokiais kasininkių ar apsaugos darbuotojų prašymais, išskyrus tuos atvejus kai man pateikiami įrodymai apie mano atliktą neteisėtą veiklą. Šioje situacijoje atvira dezinformacija yra frazėje, cituoju: „nepulkite jų iškart kaltinti, reikalauti įrodymų, kad jūs kažką ėmėte ir pan. (bet kokiu atveju apsauga negalės jums įrašo parodyti – to daryti neleidžiama dėl to, kad pašaliniai asmenys nesusipažintų su kameromis stebimo vaizdo kokybe, vietomis, apimtimi ir pan.)“.
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnyje nurodyta, kad, „Duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises (t.y. leisti susipažinti su vaizdo įrašu, kuriame esate užfiksuotas), išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti: <...> viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;“. 
Po aptariamos publikacijos perskaitymo aš suabejojau, ką šiame įstatymo straipsnyje reiškia „nusikalstamų veikų prevencija“. Ar gali apsaugos darbuotojas atsisakyti pateikti įrodymus (šiuo atveju vaizdo kameros įrašą), remdamasis įstatyme numatyta išimtimi dėl prevencijos. Oficialus Valstybinės duomenų inspekcijos atsakymas pateiktas žemiau:
KLAUSIMAS: Ar asmens duomenų valdytojas, konkrečiai prekybos centras, gali atsisakyti subjektui leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, t.y. su vaizdo stebėjimo įrašu, kuriame subjektas yra atpažįstamai užfiksuotas, remdamasis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio 2.2) punktu? 
ATSAKYMAS: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) (toliau – ADTAĮ) 16 straipsnis nustato, kad vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves. ADTAĮ 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (taip pat ir vaizdo duomenimis) bei kaip jie yra tvarkomi. Minėto straipsnio 2 dalyje yra nustatytos išimtys, kurios apriboja duomenų subjekto teises. ADTAĮ 23 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šią teisę, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą. Pažymėtina, kad tik įstatymų nustatytais atvejais gali būti taikoma galimybė apriboti duomenų subjekto teises, pvz., Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) 177 straipsnyje nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbtini; šie duomenys iki bylos nagrinėjimo teisme gali būti paskelbti tik prokuroro leidimu ir tik tiek, kiek pripažįstama leistina. 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Jūsų nurodytu atveju duomenų valdytojas negalėtų taikyti ADTAĮ 23 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų. Šiam duomenų valdytojui galioja pareiga užtikrinti duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimą pagal ADTAĮ 25 straipsnio nuostatas.
Iškilus papildomiems klausimams, maloniai prašome kreiptis konsultacijos į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyrių tel. (8 5) 212 7532.
Kaip matyti iš atsakymo, Jūs turite teisę susipažinti su nusikalstamos veikos PC įrodymais ir tik tokiems esant sutikti su daiktų apžiūra ar Jūsų sulaikymu. Be abejo, sulaikymui fiziškai priešintis negalite, nes taip suteiksite pagrindą apsaugos darbuotojui panaudoti prieš jus fizinę jėgą ir specialiąsias priemones. Tačiau galite reikalauti nedelsiant iškviesti policiją. Patys apsaugos darbuotojai daugiau neturi jokių teisių jus bausti, kaltinti ar reikalauti atlyginti tariamą žalą.
3. "Vaikštant PC tarp prekių ekspozicijų užkliudote prekes ir jos nukrenta, sudūžta, yra sugadinamos ar pan."
Vienintelis atvejis, kada Jūs galite būti apkaltintas dėl prekių sugadinimo ar sunaikinimo – Jūsų tyčiniai šias pasekmes sukėlę veiksmai. Ginče su PC administracija Jums taip pat privalo būti pateikti susipažinimui įrodymai dėl tyčinės veiklos.

Spaudos laisvė ir atvirumas yra puikios vertybės, tačiau kontrolė ir savikontrolė būtina, kad tokie straipsniai, kaip aptariamasis šiame įraše, netaptų šaukštu deguto medaus statinėje.

Sulaukėme Naujųjų. Linkiu Jums saugių ir šviesių metų. Tegul Jūsų turto ir brangių žmonių sauga lieka niekada neišbandyta...

Susijusi informacija:
LR asmens ir turto saugos įstatymas
LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

6 komentarai:

 1. Patiko. Nors... viename iš prekybos centrų su kuprine manęs paprasčiausiai neįleidžia :) Ir, kiek suprantu, jie tam turi pilną teisę, nes tai privati nuosavybė.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Tai vienintelis "korektiškas" būdas. Akivaizdu, kad tokių klientų nėra daug, tad PC valdytojai leidžia sau taip elgtis.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Tas vienitelis prekybos centras, tikrinantis kuprines, tikriausiai yra Senukai. Kartą ir manęs kasininkė prašė parodyti kas kuprinėje, bet nenorėdamas veltis į ginčus parodžiau. O šiaip daiktų saugojimo kamerose niekada nepalieku, nes jų niekas nesaugo.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Man labiausiai įdomu, kokius saugiklius (ne)turi naujienų portalas, filtruojant "piliečių" straipsnius. Šios publikacijos populiarumo mums redaktorius neišduos, tačiau matant straipsnio įvertinimą -27/+42, išdurtų skaitytojų turėtų būti nemažai...

  AtsakytiPanaikinti
 5. senukai senukai... jų požiūris į žmogų (net ne pirkėją), o į žmogų yra pasibaisėtinas. Nes faktiškai jų vykdoma politika atspindi frazę - "visi žmonės vagys".

  AtsakytiPanaikinti