2010 m. spalio 26 d.

Vaizdo stebėjimas mokyklose - tarp saugumo ir teisės į privatumą

Vaizdo stebėjimas gali būti pateisinamas tik prie centrinių mokyklos durų ir mokyklos teritorijoje (kieme) - tokią nuomonę, remdamasi LR įstatymais ir ES teise, išsakė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija išleistame Naujienų biuletenyje. Šią biuletenio temą paskatino plintanti mada, diegti vaizdo stebėjimo sistemas mokyklose. 
Taip pat, bet kuriuo atveju, „prieš priimant sprendimus įrengti įstaigose vaizdo stebėjimo įrangą, turi būti apsvarstytos galimybės norimus tikslus pasiekti kitais būdais ir priemonėmis, o vykdant vaizdo stebėjimą tose patalpose ir teritorijose kur jis yra būtinas, privalo būti įgyvendinti ADTAĮ įtvirtinti reikalavimai“ - citata iš to paties dokumento.
Panašias problemas sprendžia ir kitos šalys.
Štai po Anglijoje ir Velse organizacijos CameraWatch atlikto vidurinėse mokyklose įdiegtų VSS tyrimo, vyksta intensyvios diskusijos apie tai, kas ir kaip turi griežčiau kontroliuoti šią sritį.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad iš 24 patikrintų vidurinių mokyklų, 23 buvo įsirengusios VSS, o kai kurios jų, vykdė vaizdo stebėjimą net tualetuose. Virš 90% patikrintų sistemų neatitiko Duomenų apsaugos akto (Data Protection Act – DPA) reikalavimų.
Grįžtant į Lietuvą, mano nuomone, mokyklų administracijos privalo atvirai ir viešai diskutuoti VSS įrengimą, jo pagrįstumą ir stebimas vietas tiek su mokytojų, moksleivių, tiek ir su jų tėvų atstovais. Tad lankydamiesi savo vaikų mokyklose ir pastebėję jose vaizdo stebėjimo kameras, nepamirškite, kad Jūs ir Jūsų vaikai turi teises, kurias apibendrinau anksčiau rašytame straipsnyje.

Susijusios nuorodos:
Iliustracija: www.flickr.com 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2010 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. Naujienų biuletenis Nr. 6 (33) 
Straipsnis apie CameraWatch tyrimą www.info4security.com portale

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą